Actie Zomerwijnen Rotaryclub Izegem

Welkom bij Rotary Club Izegem

Het Izibird-project is een initiatief van Rotaryclub Izegem, in de strijd tegen kinderarmoede in onze regio.

EVEN ACHTERUIT KIJKEN...

4 april 1974: Rotary Club Izegem houdt zijn stichtingsvergadering. Onder de stuwende leiding van vriend Jacques Clarysse, past-president van peterclub Rotary Club Roeselare richt een twintigtal mensen uit het Izegemse de nieuwe Rotary Club op. Op 28 juni 1974 kwam de officiële erkenning door Rotary International.

EEN HECHTE CLUB

De leden van de nieuwe Rotary Club groeiden conflictloos naar elkaar toe. Het maakte van de jonge club een hechte vriendengroep; een eerste en noodzakelijke vereiste om een echte Rotary Club te worden. 
Vandaag telt Rotary Club Izegem 55 leden van diverse leeftijden en met uiteenlopende achtergronden.
Gesterkt door onderling vertrouwen, eerbied voor elkaars mening en ongeveinsde vriendschap trad de club naar buiten. Vooral voor hulpzoekenden en kansarmen van onze maatschappij werd de club een oor dat welwillend luistert en een hart dat bereidwillig openstaat om te helpen.

HET CRITERIUM VAN DE 4 VRAGEN

Sinds 1934 vormen 'de 4 vragen' de ethische standaard voor alle Rotariërs. Met betrekking tot alles wat we denken, zeggen en doen, stellen we de volgende vragen:
- Is het waar?
- Is het billijk voor alle betrokkenen?
- Bevordert het onderling vertrouwen en vriendschap?
- Komt het alle betrokkenen ten goede?

MEER INFO over onze activiteiten vind je op onze Facebook-pagina

HIER lees je meer over de goede doelen die we steunen.

Muzikale terugblik op het Rotaryjaar 2019-2020: FILMPJE (3'22")


Poseren voor Kasteel Blauwhuis, onze locatie voor de kunst- en wijnproeverij Izovino.