Welkom bij Rotary Club Izegem

EVEN ACHTERUIT KIJKEN...

4 april 1974: Rotary Club Izegem houdt zijn stichtingsvergadering.
Onder de stuwende leiding van vriend Jacques Clarysse, past-president van peterclub Rotary Club Roeselare richt een twintigtal mensen uit het Izegemse de nieuwe Rotary Club op.
Op 28 juni 1974 kwam de officiële erkenning door Rotary International, die op 22 maart 1975 met een geslaagd charterfeest werd bekroond.

EEN HECHTE CLUB

De leden van de nieuwe Rotary Club groeiden conflictloos naar elkaar toe. Het maakte van de jonge club een hechte vriendengroep; een eerste en noodzakelijke vereiste om een echte Rotary Club te worden. 
Vandaag telt Rotary Club Izegem 55 leden van diverse leeftijden en met uiteenlopende achtergronden.
Gesterkt door onderling vertrouwen, eerbied voor elkaars mening en ongeveinsde vriendschap trad de club naar buiten. Vooral voor hulpzoekenden en kansarmen van onze maatschappij werd de club een oor dat welwillend luistert en een hart dat bereidwillig openstaat om te helpen.

HET CRITERIUM VAN DE 4 VRAGEN

Het criterium van de vier vragen, dat door rotariërs wereldwijd wordt opgevolgd in hun professioneel en persoonlijk leven, werd in 1932 bedacht door Herbert J. Taylor en als leidraad ingevoerd in zijn bedrijf.
Aan de hand van dit criterium slaagde Herbert Taylor erin zijn onderneming te herorganiseren en winstgevend te maken.
Toen hij in 1954-55 RI-voorzitter werd, stond hij het eigendomsrecht ervan af aan Rotary International. Sindsdien is het in meer dan 100 talen vertaald.
 

  • Is het waar?
  • Is het billijk voor alle betrokkenen?
  • Bevordert het onderling vertrouwen en vriendschap?
  • Komt het alle betrokkenen ten goede?
  • Meer info over onze activiteiten vind je op onze Facebook-pagina

    Muzikale terugblik op het Rotaryjaar 2019-2020: FILMPJE (3'22")


    Actie Rotary Club Izegem - voorjaar 2021 ten voordele van De Zonnebloem, school voor bijzonder onderwijs