Welkom bij Rotaryclub Izegem

Terugblik Rotaryclub Izegem 2020 in 15 krantenkoppen: FILMPJE (1'44")

Muzikale terugblik op het Rotaryjaar 2019-2020: FILMPJE (3'22")

 

EVEN ACHTERUIT KIJKEN...

4 april 1974. Rotary Club Izegem houdt zijn stichtingsvergadering. Onder de stuwende leiding van vriend Jacques Clarysse, past-president van onze peterclub Rotary Club Roeselare, richt een twintigtal mensen uit het Izegemse de nieuwe Rotary Club op.

Het was een heel pril begin. Op 28 juni 1974 kwam de officiële erkenning door Rotary International, die op 22 maart 1975 met een zeer geslaagd charterfeest bekroond werd.

EEN HECHTE CLUB

De leden van de nieuwe Rotary Club groeiden haast conflictloos naar elkaar toe. Het maakte van de jonge club een hechte vriendengroep: een eerste en noodzakelijke vereiste om een echte Rotary Club te worden. 

Vandaag telt Rotary Club Izegem 55 leden van diverse leeftijden en met heel uiteenlopende achtergronden.

Gesterkt door onderling vertrouwen, eerbied voor elkaars mening en ongeveinsde vriendschap trad de club naar buiten. Vooral voor hulpzoekenden en kansarmen van onze maatschappij werd de club een oor dat welwillend luistert en een hart dat bereidwillig openstaat om te helpen.

Meer info over onze activiteiten vind je op onze Facebook-pagina

Actie Rotaryclub Izegem - voorjaar 2021 t.v.v. De Zonnebloem, school voor bijzonder onderwijs